NY PROFILERING AV BEDRIFTEN

Lofoten Industri AS er fortsatt det offisielle navnet på virksomheten, men utad er merkevarenavnet LIAS fra 1. januar 2016.
Alle avdelingene samles under dette merkevarenavnet. Ny profil og logo vil skape mer tilhørighet og utad vil vi framstå mer samlet i vår omdømmebygging og markedsarbeid.

Vår nye visjon er: Grip mulighetene!

Våre verdier skal også bygge på merkevarenavnet LIAS - Likeverd, Inkludering, Arbeid og Smidighet skal prege virksomheten.

LOKALISERING

I Svolvær er vi i dag lokalisert på tre steder. Hovedbedriften på Vorsetøya, LIAS Bruktbutikk i Roald Amundsensgt. og LIAS barnehager (Knøttene) på Stranda. På Leknes er vi lokalisert 4 steder, LIAS Vaskeri i Storeidøya, LIAS Bilopphuggeri i Mjåneset, LIAS barnehager (Multemyra) i Torvhaugan (Fygle) og LIAS Kompetanse i Storgata.

HISTORIKK

Lofoten Industri AS ble etablert i 1973 som Lofotregionens attføringsbedrift. Virksomheten ble bygget opp rundt redskapsavdeling, trykkeri og mekanisk avdeling. Bedriften har hatt en gradvis utvikling og kan i dag tilby produkter og tjenester innenfor en rekke bransjer og virksomhetsområder.

MILEPÆLER I BEDRIFTENS UTVIKLING
Bedriften ble rammet av en storbrann i mars 1980. Inntil brannen leide bedriften industribygget fra Vågan kommune, etter gjenoppbyggingen og ved overtakelse 1. april 1981, var bedriften eier av lokalene.

Leknesavdelingen ble etablert i 1986 med vaskeriavdeling. I 1994 flyttet Lofoten Sentralvaskeri inn i nytt bygg – det første industribygget som etablerte seg i Storeidøya industriområde. Etableringen skjedde etter at vi hadde sikret oss langsiktige vaskeriavtaler med Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten som våre største kunder.

Lofoten Industri AS overtok driftsansvaret for Knøttene barnehage i 1996 etter at S.I.L.s fotballgruppe hadde drevet barnehagen i mange år. Redskapsavdelingen ble lagt ned i 1997 og erstattet med snekkeravdelingen som etter hvert fikk salg av kjøkken som hovedaktivitet.

I 1998/99 ble det foretatt en betydelig utvidelse av mekanisk avdeling, og Sveisehuset ble etablert – en nisjebutikk for våre agenturer spesielt rettet mot industrivirksomhet, men også mot privatmarkedet.

Lofoten Bilopphuggeri ble opprettet i  2000 med innsamling av bilvrak først fra Vestvågøy, senere fra hele Lofoten, samt salg av brukte og nye bildeler. I 2010 ble bygget utvidet slik at hele virksomheten ble samlet under ett tak.

Foreløpig ble siste byggetrinn i Svolvær gjennomført i 2003/2004. Utvidelsen medførte etablering av ny cateringavdeling med kantine/selskapslokale for 130 personer, tre nye undervisningsrom hvorav ett for data, vår grafiske avdeling ble samlet i tidsmessige lokaler og vi fikk nye utstillings-/profileringsrom samt administrasjonsavdeling framstod i ”ny drakt”. Ved hovedbedriften disponerer vi totalt 3.150 m2.

Etter at Vestvågøy kommune hadde vedtatt privatisering av tre kommunale barnehager, vant vi anbudsrunden og Multemyra barnehage ble åpnet 1. august 2004. Vi er både eier og drifter av denne barnehagen.

I Svolvær er siste tilvekst «Min Sirkel» - en bruktbutikk som åpnet i leide lokaler i sentrum av byen i desember 2008.

ANSATTE OG OMSETNING

Totalt er vi nærmere 200 ansatte i virksomheten hvorav 58 fast ansatte. De samlede driftsinntekter vil utgjøre vel 65 mill. kr. i 2015.

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 760 68 500  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2016