• Velkommen til LIAS

    Velkommen til LIAS

LIAS er en aktør som utvider definisjonen av det «ordinære arbeidsliv». Vi ser muligheter som ikke har vært sett før, og tuner oss inn på å skape jobbmatch med langvarige verdier for en arbeidsgiver.  

Vi skal skaffe oss forståelse av bedriftens nåværende og fremtidige bemanningsbehov. Vi skal lete grundig for å finne den kandidaten som dekker behovet og som tar vare på muligheten.

Digitalt jobbsenter

Velkommen til LIAS sitt digitale jobbsenter som består av digitale ressurser og verktøy for deg som er på vei mot jobb eller utdanning. Verktøyene kan brukes både på egenhånd og med veileder eller gjerne i en kombinasjon.

KLIKK HER

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020