klagebehandling
Klagebehandling

Dersom du som deltager mener at du ikke har fått de tjenester du har krav på i forhold til den tjenesten Lofoten Industri AS skal tilby, har du rett til å klage/varsle dette.

På lik linje har du rett til å klage på den ytelsen du har i tiltaket. Ved å stille en klage, setter du fokus på produkt/tjenesten, samt kritikkverdige forhold i bedriften, og bidrar dermed til å bedre denne.