retningslinjer
Etiske retningslinjer og verdigrunnlag

Visjonen til Lofoten Industri AS er: Skap en bedre hverdag!

Vår visjon er fundamentert med tanke på at attføringsvirksomheten danner grunnlaget for bedriftens eksistens.

Visjonen forplikter oss til å ha noen verdier i bunn som skal være med på å prege vårt arbeid.

Verdiene skal etablere grunnleggende holdninger som skal gjenspeile våre handlinger og skape troverdighet og respekt.

Verdiene skal videre binde våre forretnings-områder sammen og bidra til at vi bevisst og trofast forholder oss til felles målsettinger.

Vi skal være: Engasjerte - Folkelige - Pålitelige - Smidige