brukerundersokelser
Brukerundersøkelser

Uansett tiltakstype skal Lofoten Industri AS levere det som kunden etterspør, både faglig og kvalitetsmessig, uavhengig av valgt tiltak (tilbud), for den enkelte deltaker/arbeidssøker.

Dette skal sikres gjennom like rutiner der hvor det er hensiktsmessig. Men også slik at den enkelte deltaker/arbeidssøker som er hos oss, har tillit til at vi er i vår tilnærming til søkers unike fremstilling av begrensninger og muligheter, spesielt med henblikk på dennes yrkesfremtid.

Hensikten med brukerundersøkelsene er å benytte resultatene til å jobbe med kontinuerlig forbedring av bedriften og attføringstjenesten den har å tilby.